Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Ons perspectief

BINNO staat voor besturingsinnovatie. Wij zijn er van overtuigd dat actief burgerschap de besturing van onze samenleving democratischer en rechtvaardiger kan maken en de creatie van publieke waarde effectiever en efficiënter kan laten verlopen. Hoe meer de samenleving betrokken is bij het openbaar bestuur, hoe beter de overheid de samenleving werkelijk van dienst kan zijn. Wij juichen het daarom toe dat gemeenten steeds meer inzetten op burgerparticipatie en de ruimte willen geven aan maatschappelijk initiatief.

 

Burgerparticipatie is echter niet iets dat je er zomaar bij doet als gemeente. Het raakt namelijk de fundamenten van de overheid: democratie, rechtvaardigheid en de creatie en beheer van publieke waarde. Het is daarom zeer begrijpelijk dat gemeenten soms terughoudend zijn in het delen of overdragen van hun verantwoordelijkheden. Het zijn tenslotte de kernwaarden van de Nederlandse grondwet die op het spel staan.

 

Wij bieden gemeenten daarom een duidelijke visie op de veranderingen in de samenleving en hoe zij daar op kunnen aansluiten voor betekenisvolle samenwerking tussen samenleving en gemeente. Om gemeenten daar in bij te staan heeft BINNO het Shared Governance besturingsmodel ontwikkeld. De achterliggende theorie van Shared Governance biedt inzicht in de ontwikkelingen in de samenleving en overzicht op wat die veranderingen (kunnen) betekenen voor de lokale democratie, het beleidsvoeringproces en de gemeentelijke organisatie. Het gedachtengoed van Shared Governance stelt gemeenten in staat om vanuit hun ‘eigen gemeentelijke DNA’ een ontwikkelingsrichting te kiezen. 

 

De principes van Shared Governance:

 • Innoverend bestuur: Sámen-werken aan de gedeelde leefomgeving van nu en morgen
 • Samen verantwoordelijk voor de publieke zaak
 • Een continue betrokkenheid op elkaar
 • Democratische vernieuwing: representatie én participatie
 • Regievoering: van verticaal naar horizontaal
 • Met wederzijds vertrouwen samenwerken
 • Uitproberen en leren: weloverwogen improviseren
 • Maatwerk en flexibiliteit voor een dynamische samenleving

 

Uiteraard zien wij het keuzetraject voor een ontwikkelingsrichting als een eerste oefening in Shared Governance. Een door iedereen gedragen visie betekent dan dat iedereen zich ten volle zal inzetten voor de realisatie van het gezamenlijke toekomstperspectief. Onze diensten en producten zijn daarom zowel gericht op alle geledingen binnen de gemeentelijke organisatie (raad, college en ambtenarij) als op inwoners, maatschappelijke organisatie en andere stakeholders.

 

Er kunnen voor een gemeente diverse aangrijpingspunten bestaan, die aanleiding geven om een visietraject in te gaan:

 • Samenhang scheppen in diverse initiatieven
 • Verschuiving in vormen van regievoering
 • Overheidsparticipatie
 • Vormen van samenwerking
 • Bestuurlijke vernieuwing
 • Democratisering
 • De wens naar een dialoog met de samenleving
 • Experimenteren
 • Beleidsvoering
 • Organisatieontwikkeling

 

 

 

Samen het openbaar bestuur innoveren


 

 

 

 

Met oog voor wat er op het spel staat


 

 

 

 

 

Elke gemeente zijn eigen ontwikkelingsrichting


 

 

 

 

 

 

Shared Governance


 

 

 

 

 Een breed gedragen visie


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uiteenlopende aangrijpingspunten voor visietraject


Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?