Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Onze diensten

Procesbegeleiding en advies

BINNO is gespecialiseerd in strategische vraagstukken op het raakvlak van samenleving en overheid. Juist hier zitten voor gemeenten de komende jaren vele uitdagingen . De Nederlandse samenleving is in transitie. We bewegen ons van een land waar de overheid de touwtjes strak in handen heeft, naar een land waarin overheid en samenleving zich samen inzetten voor de publieke zaak. Dit heeft grote gevolgen voor de strategische positionering van gemeenten. Wij streven ernaar gemeenten in staat te stellen deze uitdagingen vanuit een samenhangende visie aan te gaan middels advies en procesbegeleiding. Maatwerk is daarbij voor ons het devies. In elke gemeente zullen deze uitdagingen een ander gezicht laten zien.

 

Geheel in de geest van Shared Governance is collectieve diagnose een belangrijk onderdeel van onze geprefereerde aanpak: samen lerend veranderen. Dit begint bij een gedegen probleemanalyse. Wij bieden u een expertdiagnose die de aanleiding vormt voor een collectief bezinnigstraject. Hierbij zullen wij desgewenst samen met gemeenteraad, college, management, medewerkers en burgers een breed gedragen analyse tot stand brengen van de gemeenschappelijke uitdagingen en de te pakken kansen. Dit maakt onmiddellijk de energie vrij die nodig is om als gemeente deze uitdagingen gezamenlijk op te pakken.

 

BINNO kan u in dit proces van collectieve diagnose begeleiden met workshops die aanzetten tot denken en het in de praktijk brengen van de verkregen kennis. Ook organiseren wij bijeenkomsten die zorgen voor gezamenlijke betekenisgeving. Vervolgens kan BINNO de uitkomsten daarvan vertalen naar heldere beleidsvoorstellen die kunnen worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Op deze manier krijgt de gemeenteraad duidelijkheid over de te maken keuzes en kan de gemeente met zelfvertrouwen haar rol oppakken in maatschappelijke innovatie.

 

Uiteraard kan dit proces gevolgen hebben voor de inrichting van uw beleidsvoeringsproces en voor uw bedrijfsvoering. Ook hier kan BINNO u werk uit handen nemen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het opstellen van een visie op burgerparticipatie, intergemeentelijke samenwerking, regievoering of organisatie- en personeelsbeleid.

 

Binno kan u de helpende hand bieden om te anticiperen op de wereld van morgen:

  • Inzicht in de veranderingen in de samenleving (de Shared Governance-theorie)
  • Overzicht van de kansen en mogelijkheden van gedeeld bestuur (de Shared Governance- praktijk)
  • Het faciliteren van dialoog met samenleving, waarin betekenis kan worden gegeven aan diverse beeldvormingen
  • Advies en begeleiding bij een visievorming op de toekomstige rol van de overheid in een veranderende samenleving
  • Advies en begeleiding bij de implementatie van de eigen visie op gedeeld bestuur
  • Handreikingen om Shared Governance in praktijk te brengen, zoals bijvoorbeeld
  • Diverse opleidingen en workshops die ingaan op de vele facetten van besturingsinnovatie in deze spannende tijden.

Advies en procesbegeleiding van BINNO is altijd op maat gemaakt om aan te sluiten op uw specifieke situatie. Dit geldt ook voor onze opleidingsmogelijkheden.

 

Heeft u vragen of wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen, laat het ons dan weten via e-mail. Wij nemen vervolgens zo snel mogelijk contact met u op.

 

 

 

 

 

Perspectief op strategische vraagstukken


 

 

 

 

 

Van expertdiagnose naar collectieve diagnose


 

 

 

 

Duidelijkheid voor de gemeenteraad


 

 

 

Uw beleidshuis op orde


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advies op maat


 

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?